Blog Image

Skive Kunstforening

Din Forening

Bestyrelsen Posted on Tue, February 21, 2017 15:52:07

Bestyrelsen for Skive Kunstforening 2019

Formand: Kurt Poulsen

Næstformand: Mads Callesen

Kasserer: Torben Andersen

Sekretær: Hanne Sønder

Bestyrelsens øvrige medlemmer:

Helle Norup
Susie Asbæk
Preben Kjærulff
Suppleanter: Betty Lund Jensen, Lisbeth Luckow og Kaj Fjendbo

Desuden har vi fordelt ansvarsområder og nedsat udvalg til at varetage særlige opgaver:

Hanne: Dagsorden, referat, mailboks, arkiv, kunstindkøb
Kurt: Hjemmeside og nyhedsbreve
Torben: Medlems-kartotek, medlemskort og velkomstbreve
Susie og Helle: Tovholder på arrangementer, kunstindkøb
Mads og Kurt: Blad
Torben: Distribution af blade
Kurt: Bestyrelsens repræsentant i rejsegruppen
Preben: Hjemmeside, Kulturelt samråd

Kontakt til teaterkredsen: Mette Dyrberg og Else Marie Aagaard
Rejsegruppen: Kirsten Rathjen, Else Marie Aagaard,
Karl Johan Hald, Mette Dyrberg og Kurt Poulsen
Bladudvalget: Margit Gade, Lotte Norup,
Mette Dyrberg, Mads Callesen og Kurt Poulsen

Du kan altid kontakte foreningen pr. mail: kontakt@skivekunstforening.dk
Du er også velkommen til at kontakte en fra bestyrelsen.

Poulsen, Kurt, 22 76 50 03, kup.friland@gmail.com, Frilandsvej 12, 7800 Skive

Callesen, Mads, 24 21 99 09, mhc@km.dk, Frederiksdal Allé 25, 7800 Skive

Andersen, Torben, 40 82 85 98, violvej33@gmail.com, Violvej 33, 7800 Skive

Sønder, Hanne, 28 19 80 76, hanne.soender@live.dk, Ågade 16, 7800 Skive

Asbæk, Susie, 27 59 57 16, asbaek11@hotmail.com, Hailkjærvej 1, 7830 Vinderup

Kjærulff, Preben, 23 39 21 39, Preben.kjaerulff@skolekom.dk,

Helle Norup, 61 78 02 03, hsnorup@godmail.dk, Sallinggade
5,2.th, 7800 SkiveForeningens vedtægter

Bestyrelsen Posted on Tue, October 07, 2014 10:04:34

Her kan du se Skive Kunstforenings vedtægter
med ændringer vedtaget 7. februar 2018