Blog Image

Skive Kunstforening

Invitation til udstillingsåbning 9. april

Nyheder Posted on Mon, April 03, 2017 18:27:53

På Glyngøre Kulturstation

Hvor Ingrid Houen udstiller malerier og collager under titlen
“THE GOLDEN BOUGH” – den gyldne gren
se invitationen fra Muse®um her:Næste kør-selv-tur til Holstebro 5. april

Nyheder Posted on Mon, April 03, 2017 18:19:52

ER RYKKET 30 MINUTTER TIL KL. 17.30
Holstebro Kunstmuseum har som deres bidrag til
“DE SYV DØDSSYNDER” inviteret kunstnerne
Peter Linde Busk, Steinar Haga Kristensen og Alexander Tovborg
til at gentænke temaet GRÅDIGHEDVores besøg er udenfor museets normale åbningstid, så museets cafe vil ikke være åben. Men vi er så heldige at få en lille rundvisning i temaudstillingen, Grådighed v. kunstformidler Peter Haarby.

Vi mødes onsdag 5. april kl. 17.30 på p-pladsen bag Sønder centret
og fordeler os i private biler. Benzinen deles vi om.
Entreen betaler Kunstforeningen.
Forventet hjemkomst ca. 21.00Flot fremmøde til foredragsrække

Nyheder Posted on Mon, April 03, 2017 18:13:44

Signe Jacobsens foredragsrække om “De store mestre” på 3 torsdage i februar-marts blev et stort tilløbsstykke.
Der var ved de tre arrangementer 60, 55 og hele 80 tilhørere, som fik nogle indholdsrige, oplysende og samtidigt fornøjelige oplevelser.
Foredragene blev holdt på biblioteket i samarbejde med Folkeuniversitetet.

Foredraget om Frida Kahlo trak især mange interesserede tilhørere.Kør-selv-ture til “De syv dødssynder”

Nyheder Posted on Mon, April 03, 2017 18:09:39

Årets første tur til de 6 andre udstillingssteder ifm. “De syv dødssynder” gik til Randres Kunstmuseum 22. februar. Udstillingen Begær/Lust, der består af værker af canadiske Jenny Holzer og dansk-tyske Christian Lemmerz, gjorde et stærkt indtryk på flere.Holzers bidrag var en række værker, herunder en udstilling af menneskeknogler og fotos af citater skrevet på menneskehud. Alt sammen referencer til den jugoslaviske borgerkrig. Citaterne var således af voldtægtsmænd efter deres udåd under den jugoslaviske borgerkrig.
Lemmerz udstillede en række af sine marmorskulpturer, der alle på en eller flere måder refererede til overskriften begær. Skulpturerne var suppleret med nogle meget store kultegninger af “Dantes Drøm”.Foredragsrækken “De store mestre”

Nyheder Posted on Tue, February 21, 2017 17:17:00

Torsdag 23. februar kl. 19
Torsdag 9. marts kl. 19
Torsdag 23. marts kl. 19

vil Signe Jacobsen, kunsthistoriker, mag.art. på SKIVE BIBLIOTEK
fortælle om Leonardo Da Vinci, J.M.W. Turner og Frida Kahlo

foredragene arrangeres af Skive Kunstforening i samarbejde med Folkeuniversitetet i Skive

Gratis for medlemmer af Skive Kunstforening, andre betaler 75,- pr. foredrag eller 150,- for alle tre foredrag.

Læs mere om foredragene herDin Forening

Bestyrelsen Posted on Tue, February 21, 2017 15:52:07

Bestyrelsen for Skive Kunstforening 2019

Formand: Kurt Poulsen

Næstformand: Mads Callesen

Kasserer: Torben Andersen

Sekretær: Hanne Sønder

Bestyrelsens øvrige medlemmer:

Helle Norup
Susie Asbæk
Preben Kjærulff
Suppleanter: Betty Lund Jensen, Lisbeth Luckow og Kaj Fjendbo

Desuden har vi fordelt ansvarsområder og nedsat udvalg til at varetage særlige opgaver:

Hanne: Dagsorden, referat, mailboks, arkiv, kunstindkøb
Kurt: Hjemmeside og nyhedsbreve
Torben: Medlems-kartotek, medlemskort og velkomstbreve
Susie og Helle: Tovholder på arrangementer, kunstindkøb
Mads og Kurt: Blad
Torben: Distribution af blade
Kurt: Bestyrelsens repræsentant i rejsegruppen
Preben: Hjemmeside, Kulturelt samråd

Kontakt til teaterkredsen: Mette Dyrberg og Else Marie Aagaard
Rejsegruppen: Kirsten Rathjen, Else Marie Aagaard,
Karl Johan Hald, Mette Dyrberg og Kurt Poulsen
Bladudvalget: Margit Gade, Lotte Norup,
Mette Dyrberg, Mads Callesen og Kurt Poulsen

Du kan altid kontakte foreningen pr. mail: kontakt@skivekunstforening.dk
Du er også velkommen til at kontakte en fra bestyrelsen.

Poulsen, Kurt, 22 76 50 03, kup.friland@gmail.com, Frilandsvej 12, 7800 Skive

Callesen, Mads, 24 21 99 09, mhc@km.dk, Frederiksdal Allé 25, 7800 Skive

Andersen, Torben, 40 82 85 98, violvej33@gmail.com, Violvej 33, 7800 Skive

Sønder, Hanne, 28 19 80 76, hanne.soender@live.dk, Ågade 16, 7800 Skive

Asbæk, Susie, 27 59 57 16, asbaek11@hotmail.com, Hailkjærvej 1, 7830 Vinderup

Kjærulff, Preben, 23 39 21 39, Preben.kjaerulff@skolekom.dk,

Helle Norup, 61 78 02 03, hsnorup@godmail.dk, Sallinggade
5,2.th, 7800 SkiveNY DATO for kør-selv-tur til Randers 15.-2.

Nyheder Posted on Mon, February 13, 2017 17:16:53

Den planlagte kør-selv-tur til Randers Kunstmuseum på onsdag 15. februar kl. 17.00
må desværre udsættes til ONSDAG. 22 FEBRUAR KL. 17.00
Museet har efter turens planlægning beskåret sin åbningstid. Derfor ændringen.

Vi mødes som sædvanligt på p-pladsen bag Sønder Centret (v. Børnenes Jord).

Udstillingen er en del Aarhus 2017’s samarbejde mellem 7 museer
i Region Midtjylland baseret på en gentænkning af De syv dødssynder,
Randers Kunstmuseums tema er:
BEGÆR/LUST

Museet har inviteret de to kunstnere Jenny Holzer (USA, født 1950) og
Christian Lemmerz (DE/DK) til at gentænke temaet utugt eller begær.Billede: Udsnit af Jenny Holzer: Lustmord Table, 1994. Mixed media. © 1994 Jenny Holzer, member Artists Rights Society (ARS), NY Photo: Christopher BurkeHUSK generalforsamlingen torsd. 9./2. 19.00

Nyheder Posted on Mon, February 06, 2017 22:26:37

Afholdes i SparNords mødelokale Adelgade 8, 7800 Skive
INDGANG FRA P-PLADSEN BAG BYGNINGEN via Asylgade eller Frederiksgade
Dørene åbnes kl. 18

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent og stemmetællere
3. Bestyrelsens beretning
4. Om museets renovering og udvidelse
5. Aflæggelse og godkendelse af foreningens reviderede regnskab
6. Orientering om budget for det indeværende kalenderår
7. Fastsættelse af kontingent for det efterfølgende år (2018)
8. Behandling af indkomne forslag
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
10. Valg af revisor samt revisorsuppleant
11. Eventuelt
12. Udlodning af kunstgaver
13. Auktion over maleriet ”PARK” af Henrik Scheel Andersen« PreviousNext »